Search form

Números 20:28

28Ti bu taje, loc'bat sc'u' ta sventa paleal yu'un ti Moisese, yu'un ja' laj yac'be slap ti Eleazare. Ta jol vits no'ox, cham laj ti Aarone. Ja'uc ti Moisese xchi'uc ti Eleazare yalic talel ti ta jol vitse.