Search form

Números 21:21

21Ti israeletique laj staquic ech'el jun chibuc j'al-mantal j'ich'-c'opetic ta stojol ti Sehone, ti ja' ajvalil yu'un ti amorreoetique, ti xi ta xalbeique: