Search form

Números 21:33

33Ts'acal to un, ochic ech'el ti bu stuq'uil ti jteclum Basane. Ja' no'ox un, ti Og ti ja' ajvalil yu'un ti Basane, loc' ech'el xchi'uc scotol ti yajsoldadotac ta stsaquel ta leto ti ta Edreie.