Search form

Números 21:8

8Xi albat yu'un ti Diose:

—Loc'tao sloc'obbail jcotuc chon jech c'u cha'al ti jti'oval taje. Joc'ano ta junuc te' ti co'oluc s'elan junuc ste'el banderae. C'alal mi oy buch'u ta xlaj ta ti'el ta chone, ac'o sq'uel ech'el sloc'obbail ti chon ti joc'ol ta co'ol s'elan ste'el banderae. Yu'un ja' jech mu xcham xtoc.