Search form

Números 24:16

16C'alal ta xbat ti xch'ulele, x'ech' to ta xvinaj ti c'usi ta sta ta q'uelel talele,

ta yojtiquinel ti c'usi xojtiquin ti Dios ti oy ta toyol cajale,

ti oy c'usi ta x'ac'bat sna' ta yalel ti c'usi sna'e,

ti oy c'usi jchop o ta xil ta sventa ti Dios ti scotol xu' yu'une.