Search form

Números 24:23

23Ta slajeb xa un, xi laj scaj'al xtoc jech c'u cha'al li'e:

“Mu xa ono'ox cha'beluc un,

¿mi oy to la buch'u ta xcuxi xana' c'alal ta xc'ot ta pasel yu'un Dios ti va'i s'elan taje?