Search form

Números 3:13

13Yu'un scotol ti ba ololetique, ja' cu'untac. Yu'un laj jva'an jba ta stojol sbanquilal nich'nabic xchi'uc sba yol xchon sbolomic ti israeletic ti c'alal laj cac' chamicuc sbanquilal nich'nabic ti egipcioetique. Jech o xal un, ja' cu'untac. Yu'un vu'unun ti Ajvalile.”