Search form

Números 3:39

39C'alal laj sbejanbe ta vun sbitac levitaetic ti Moisés xchi'uc ti Aarone, jech laj spasic jech c'u cha'al i'albat mantal yu'un ti Diose. C'ot ta chapel ti loc' chib xcha'vinic ta mil (22,000) ti queremetic ti jun u svoq'uelique, xchi'uc ti x'ech' ta jun u svoq'uelique.