Search form

Números 3:46

46Ja'uc ti sbanquilal xnich'nabtac ti israeletique, ja' bolemic ta j'ech'el, ja' mu sta xnich'nabtac ti levitaetique. Ja' yu'un un, yo' jech ta xich' pojel loq'uel ti oxlajuneb xchanlajunebal vinic (273) ta vo' ti sbanquilal xnich'nabic xchi'uc ti oy to yan xtoque,