Search form

Números 4:5

5C'alal ta xc'ot ta pasel ti ta xlic stam batel sbeic ti israeletique, jech ti Aarone xchi'uc ti xnich'nabe ta sjitunic ti muc' ta poc' ti lich'il ta ochebal sti' ti Bats'i Cuxul Ch'ul Cuartoe, ti ja' smacoj o xcaxail ti tratee.