Search form

Números 4:8

8Ti ta sba scotol taje, ta sq'uibeic talel jlic tsajal poc', xchi'uc ta smaquic ta jaylicuc ta jun yutsiquil nuculetic, xchi'uc ta xac'beic te'etic yo' jech ta xich' chechel batel.