Search form

Números 5:21

21va'i unbi, ti Diose ta xac' ta ilel ti ta xac'bot bac vocol ta sba ta sat ti jteclum ti jech asoquesoj abae. Ta xc'ot ta pasel yu'un ti ta situb ti ach'ute, ti ta soques ti yav avole.