Search form

Números 6:12

12Yu'un ta ach' ta sliques ti ta xac' sba ta tunel yu'un ti Diose. Ja'uc ti c'u s'elan laj sliques ta ba'yele, mu'yuc xa tsacbil c'ot ta venta. Yu'un ti stsotsil ti laj xch'acbe sc'oplal ti ta xc'ot ta tunel yu'un ti Diose, yu'un c'ot ta soquel. Ja' jech xtoc ac'o yic' batel jcotuc chij ti yich'oj jun jabil ti ta xich' svocol ta scoj ti mulil colo'ile.