Search form

Números 6:15

15Ja' jech xtoc ta xac' junuc biq'uit moch pan ti pasbil ta lequil t'ujbil harina ti vots'bil ta aceitee, ti mu'yuc ac'bil ti spajubtasobile. Ta xac' xtoc ti bacubtasbil jayal harina ti vijbil aceite ta sbae. Ti jujune, ta xich' ac'bel ti matanal sat ts'unubale xchi'uc ti vinoe.