Search form

Números 6:19

19Va'i un, ti palee ta stsac sbaquil spat ti chij ti ta'ajem xae, xchi'uc ti jbej pan ti mu'yuc ac'bil ti spajubtasobil ti tiq'uil ta biq'uit moche, xchi'uc ti jayaquil harina ti bacubtasbil ti mu'yuc ac'bil ti spajubtasbile. Scotol ta xac'be jelavel ta sc'ob ti buch'u ta x'och ta nazareoe, ti c'alal mi laj xa ox sloc' ti stsotsil sjole.