Search form

Números 6:5

5Ja' jech xtoc mi ja'uc xu' ta sloc' ti sjole. Yu'un c'ajomal no'ox ta sts'ites ta ch'iel ja' to ti c'uxi sta sc'ac'alil ti yac'oj ye sti' xchi'uc ti sc'ope. Yu'un xch'acoj sba ta sventa jtunel yu'un ti Diose.