Search form

Números 7:11

11Va'i un, ti Diose xi laj yalbe ya'i ti Moisese: “Ti jech ta xaq'uic matanal ti banquilaletic yu'un ti jujuvoq'ue, jujun c'ac'al, cajal ta xc'ot sc'oplalic ti ta xaq'uic ti matanal ta sventa ta x'och ta tunel yu'un Dios ti altare.”