Search form

Números 7:15

15Ma'uc no'ox taje, yu'un laj yac' ta matanal jcot ch'iom tot vacax, xchi'uc jcot ch'iom tot chij ti yich'oj jun jabile, ta sventa ti jun yutsil smuil ta xich' chiq'uele.