Search form

Números 7:25-29

25-29Ti matanal laj yaq'ue, ja' jech yepal laj yac' jech c'u cha'al ti buch'utic laj yaq'uic ta ba'yele.

30Ti ta xchanibal c'ac'ale, ja' laj yich' batel matanal yu'un ti Elisur xnich'on ti Sedeure, banquilal yu'un ti jvoc' yu'un ti Rubene.