Search form

Números 7:86

86Ja'uc ti lajcheb (12) lech ti naca ta oro meltsanbil ti nojic ta pome, ja' lajuneb svacvinic (110) gramo ti yalal yich'oj ti jujune, ja' ti c'u s'elan liquem sbisel yu'unic ta ch'ulnae. Scotol ti muc'tic lechetic ti naca oro meltsanbile, ja' loc' ta chapel ta scotol, jmil xchi'uc vaclajunvinic (1,320) gramo ti yalal yich'oje.