Search form

Números 8:26

26C'alal ta xa xicta comel yabtel ti jech yich'oj xa ti lajuneb yoxvinic (50) jabile, xu' to ta scolta ti xchi'ilic ti ta xtunic ta Axibalna ti bu nupel ta bee. Ja' no'ox un, ma'uc xa ta sbain ta spasel ti c'usi tsots sc'oplale. Ja' jech ta xachapbe sc'oplal stunelic ti levitaetique.”