Search form

Números 9:3

3Ti xcaltique, ja' ta xlic ta smalil c'ac'al ta xchanlajunebal (14) c'ac'al yu'un ti u li'e, ti mu xich' jelel jtosuc ta scotol ti c'u s'elan liquesbile, xchi'uc ti c'u s'elan xcholet caloj ta sventa sq'uinal sna'obil ta xich' pasele.”