Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 1:11

11Vậy, người Ê-díp-tô bèn đặt các kẻ đầu xâu để bắt dân Y-sơ-ra-ên làm xâu khó-nhọc; họ xây thành Phi-thom và Ram-se dùng làm kho-tàng cho Pha-ra-ôn.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index