Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 1:20

20Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ; dân-sự gia thêm và trở nên đông-đúc.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index