Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 10:18

18Môi-se bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn, và khẩn-nguyện Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index