Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 10:25

25Nhưng Môi-se tâu rằng: Chính bệ-hạ hãy cấp cho chúng tôi các con sinh và vật chi dùng làm của-lễ thiêu để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index