Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:19

19Trong bảy ngày không nên còn thấy men tại nhà các ngươi; vì bất luận người ngoại-bang hay là người bổn-xứ, hễ ai ăn bánh có men sẽ bị truất khỏi hội-chúng Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index