Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:11

Sự dâng con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên

11Khi Đức Giê-hô-va đã đưa ngươi vào bờ-cõi xứ Ca-na-an, như Ngài đã thề cùng ngươi, và tổ-phụ ngươi, khi Ngài đã ban xứ đó cho rồi,

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index