Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:16

16Ấy sẽ làm một dấu-hiệu nơi tay ngươi, và ấn-chí nơi trán giữa cặp mắt ngươi, để nhắc cho nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền-năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index