Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17

Đức Chúa Trời dẫn dân Hê-bơ-rơ vào đồng vắng. – Dời hài-cốt Giô-sép khỏi xứ Ê-díp-tô

17Vả, khi Pha-ra-ôn tha dân Y-sơ-ra-ên đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Phi-li-tin, là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng: E khi dân thấy trận-mạc, dời lòng trở về xứ Ê-díp-tô chăng.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index