Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:24

24Vả, đến canh sáng, Đức Giê-hô-va ở trong lòng trụ mây và lửa, nhìn ra thấy trại-quân Ê-díp-tô, bèn làm cho họ phải rối-loạn.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index