Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:13

13Ngài lấy lòng thương-xót dìu-dắt

Dân nầy mà Ngài đã chuộc lại;

Ngài đã dùng năng-lực đưa nó

Về nơi ở thánh của Ngài

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index