Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 16:31

31Nhà Y-sơ-ra-ên đặt tên lương-thực nầy là ma-na ; nó giống như hột ngò, sắc trắng, mùi như bánh ngọt pha mật ong.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index