Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 18:21

21Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân-sự mấy người tài-năng, kính-sợ Đức Chúa Trời, chân-thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân-sự, làm trưởng cai-trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người,

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index