Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 19:12

12Vả, ngươi hãy phân-định giới-hạn cho dân-sự ở chung-quanh núi, và dặn rằng: Khá giữ mình đừng leo lên núi, hoặc đụng đến chân; hễ kẻ nào đụng đến thì sẽ bị xử-tử.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index