Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 19:7

7Môi-se đến đòi các trưởng-lão trong dân-sự, thuật cùng họ mọi lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình nói lại.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index