Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16

16Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân-cận mình.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index