Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 21:19

19nếu đứng dậy chống gậy đi ra ngoài được, người đánh đó sẽ được tha tội. Nhưng chỉ phải đền tiền thiệt-hại trong mấy ngày nghỉ, và nuôi cho đến khi lành mạnh.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index