Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 21:21

21Song nếu đầy-tớ trai hay gái còn sống một hai ngày, người chủ khỏi tội, vì nó vốn là tài-sản của chủ.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index