Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 22:16

Luật hòa-dụ

16Nếu kẻ nào hòa-dụ và nằm với một người gái đồng-trinh chưa hứa-giá, thì kẻ đó phải nộp tiền sính và cưới nàng làm vợ.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index