Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 22:17

17Nhược bằng cha nàng quyết từ-chối không gả, thì kẻ đó phải nộp tiền bằng số tiền sính của người gái đồng-trinh.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index