Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 24:6

6Môi-se lấy phân nửa huyết đựng trong các chậu, còn phân nửa thì rưới trên bàn-thờ.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index