Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 28:21

21Số các ngọc đó hết thảy là mười hai viên, tùy theo tên các con trai Y-sơ-ra-ên; trên mỗi viên ngọc sẽ khắc tên của một trong mười hai chi-phái Y-sơ-ra-ên, như người ta khắc con dấu vậy.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index