Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1

Đức Chúa Trời hiện ra cùng Môi-se trong bụi gai cháy

1Vả, Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế-lễ tại xứ Ma-đi-an; dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời, là núi Hô-rếp.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index