Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 32:12

12Sao để cho người Ê-díp-tô nói rằng: Ngài đưa chúng nó ra khỏi xứ đặng làm hại cho, giết đi tại trong núi, cùng diệt chúng nó khỏi mặt đất? Cầu-xin Chúa hãy nguôi cơn giận và bỏ qua điều tai-họa mà Ngài muốn giáng cho dân Ngài.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index