Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 33:1

Đức Giê-hô-va phạt và sỉ-nhục dân-sự

1Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Nầy, ngươi cùng dân-sự mà ngươi đã dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô hãy từ đây đi lên xứ ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, rằng: Ta sẽ ban xứ đó cho dòng-dõi ngươi.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index