Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:10

Sự giao-ước quả-quyết

10Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, ta lập một giao-ước. Trước mặt các dân-sự của ngươi, ta sẽ làm các phép lạ chưa hề có làm trên cả mặt đất, hay là nơi dân nào; và toàn dân-sự mà trong đó có ngươi, sẽ xem thấy việc Đức Giê-hô-va, vì điều ta sẽ làm cùng ngươi là một điều đáng kinh-khiếp.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index