Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:13

13Nhưng các ngươi hãy phá-hủy bàn-thờ, đập bể pho tượng và đánh hạ các thần chúng nó.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index