Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 35:30

Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp

30Môi-se nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nầy Đức Giê-hô-va đã kêu danh Bết-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ, trong chi-phái Giu-đa.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index