Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 35:9

9bích-ngọc, và các thứ ngọc khác để dùng khảm cho ê-phót và bảng đeo ngực.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index